Ďakujeme

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú v našom snažení a bez ktorých by náš súbor fungoval len ťažko.

Naša vďaka patrí predovšetkým Imrichovi Bérešovi za trpezlivosť, vľúdnosť a kumšt počas vedenia nácvikov. Nemenej ďakujeme za pekné tance, čo nám postavil a všetku poskytnú pomoc a podporu.

Medzi ďalších, ktorým chceme poďakovať, určite patrí aj Milan Mikláš, ktorý nám s energiou jemu vlastnou viedol nácviky najmä v našich novopočiatkoch v rokoch 2013 a 2014.

Za finančnú pomoc ďakujeme Nadácii HB Reavis.

Za poskytnutie priestorov pre naše nácviky ďakujeme akciovej spločnosti Cultus Ružinov, a.s.