Ďakujeme za atmosféru v DK Zrkadlový háj

Posted on Leave a comment

Ďakujeme všetkým čo umožnili podeliť sa o našu radosť z tanca na vystúpení v DK Zrkadlový háj. Naša vďaka patrí najmä organizačným a umeleckým vedúcim za poctivú prácu, mestskej časti Bratislava-Petržalka za finančnú podporu, divákom za trpezlivosť a úprimnú radosť a účinkujúcim z FS Trnafčan a FS Dimitrovec za šikovné tancovanie. A prikladáme aj zopár fotiek.